Stamboeken

Nederlands Welsh Pony Stamboek

De Welsh pony is een zeer veelzijdig ponyras dat zes verschillende fokrichtingen kent. De zes fokrichtingen, met alle stokmaten tot en met E-pony’s, zorgen ervoor dat dit ras geschikt is voor alle leeftijden: een echte familiepony, voor de jongste kinderen én kinderen die op het punt staan de overstap naar een groot paard te maken. Ook voor het aangespannen werk is de Welsh pony ideaal. De Welsh pony kan gezien worden als een kwaliteitsvolle rijpony met goede rijtypische bewegingen en veel ponyuitstraling. Een sportpony die zowel in de basissport als op hoog internationaal niveau grote bekendheid geniet.

NWCPS, Richard Dekkers
“Het Dutch Pony Championship bied een geweldig platform voor de gebruikers van onze prachtige Weshponys, daarnaast zorgen ze voor de verbinding tussen de diverse pony stamboeken die we in Nederland kennen. Door samen te werken bieden we de talenten van onze stamboeken om zich te tonen aan professionele gebruikers en publiek. Het NWCPS registreert ras- én sportpony’s en we zien verschillende secties door de jaren heen deelnemen aan de competitie. In de keuringsbaan worden de rijpony’s beoordeeld op hun sportaanleg en beweging, op de DPC kunnen ze deze talenten laten zien en meten. De jonge pony’s krijgen bij het DPC de unieke kans om zich te ontwikkelen en we zijn als stamboek dan ook erg blij met deze samenwerking.”

Nederlands New Forest Pony Stamboek

De New Forest Pony heeft een werkwillig en betrouwbaar karakter en een exterieur dat de pony in staat stelt om in verschillende disciplines van de (internationale) sport optimaal te presteren. De New Forest Pony dient als ras herkenbaar te zijn, waarbij het ponytype duidelijk tot uiting komt. De New Forest pony is gebouwd in het rechthoekmodel, waarbij de lengte van de romp langer is dan de schofthoogte en waarbij de romp een goede diepte heeft. Ook behoort de pony harmonisch gebouwd te zijn met voldoende massa en robuustheid, goed ontwikkelde gewrichten, benen en hoeven, die tevens hardheid en kwaliteit uitstralen. De New Forest Pony heeft een stokmaat tot 1.48 meter.

New Forest Pony Stamboek, Marcel Bielefeld
“Natuurlijk dragen wij het Dutch Sportpony Championship een warm hart toe! Het gaat er immers om dat we ‘de’ sportpony’s in Nederland promoten. Dat kan er ook voor zorgen dat goede pony’s in ons land blijven in plaats van dat ze naar het buitenland vertrekken voor de sport, zoals je nu vaak ziet. Het zou prachtig zijn als fokkers, eigenaren en ruiters zich ook bewust worden van de kwaliteit aan pony’s die we hier hebben. Daar mogen we als stamboeken absoluut onze nek voor uitsteken.”

Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek

Het NRPS is een veelzijdig stamboek, dat zich richt op prestaties in zowel de sport als de fokkerij. Jaarlijks debuteren verschillende NRPS paarden en pony’s in de hogere klassen op nationaal en internationaal niveau. Het NRPS kent twee fokrichtingen voor pony’s. De NRPS Rijpony met minimaal 20% Arabisch bloed en de Nederlandse Sportpony. Deze voert tot 20% Arabisch bloed. De NRPS pony is een gezonde, correct en evenredig gebouwde sportpony met rijtypische eigenschappen. Het ideaal is een elegante, rastypische sportpony met aanleg voor het hoogste niveau in dressuur, springen en/of eventing. De NRPS pony heeft een goed karakter, een gelijkmatig temperament, bereidheid tot werken, uithoudingsvermogen en hardheid. NRPS pony’s hebben een stokmaat tot 1.56,9 meter.

NRPS, Gerard Schuttert
“Het Dutch Pony Championship is een groot promotor van de Nederlandse sportpony’s. Het brengt pony’s van dezelfde leeftijd van verschillende stamboeken met elkaar in de wedstrijdring. Voor dressuurpony’s zijn er meer voorbeelden van een dergelijke competitie, maar voor de springpony’s is dit uniek in Nederland. Wij verwachten dat het DPC een stimulans kan geven aan een gedegen opleiding voor de nog jonge pony’s, in combinatie met talentontwikkeling van de ponyruiters. Het NRPS is een stamboek dat in haar fokbeleid streeft naar het fokken van een elegante en correct gebouwde sportpony met aanleg voor het hoogste niveau in de dressuur-, spring- of eventingsport. Het DPC heeft alles in zich om zich te ontwikkelen tot een belangrijk meetpunt op de route richting topsport.”